09 11 2008

HECE ŞİİR ÖRNEKLERİ

Bir Gelir Gider Yüzüne bakınca içim tutuşur,İçime bir kızıl kor gelir gider.Geçtiğin sokaklar şavkınla ışır,Bastığın toprağa nur gelir gider.Helal-i hoş olsun gurur da naz daNe olur tebessüm etsen biraz da?Gülmezsen gökyüzü aysız kalmaz da,Yüzün gibi mehtap zor gelir gider.Tarifin olmuyor ne kadar yazsam,Ellerim tutmuyor resmini çizsem,O güzel çehreni görmeyen ressam ,Bilmez ki dünyaya kör gelir gider.Yeryüzü hiç afet görmedi sanma,Ey benim aklımı alan muamma ,Her türlü felaket mümkündür amma,Sen gibi kıyamet bir gelir gider.CEMAL SAFİ--------------------------------------------Gözüm Kesmiyor Sessizim ne kadar üzsen de beniAğzımı açmaya gözüm kesmiyorVurduğun zincirden çözsen de beniBırakıp kaçmaya gözüm kesmiyorNe çıkar sararıp solsa da yüzünGönlümde baharsın gelse de güzünÇekilmez olsa da sitemin, nazınBaşka yar seçmeye gözüm kesmiyorVefakar gönlümü ben de kınadımGöçmen kuşlar gibi aşklar sınadımKırk yerden kırıldı kolum kanadımBir daha uçmaya gözüm kesmiyorÖdedim öfkemin ceza cevriniKapattım ömrümün çile devriniBir kere denedim hasret zehriniBir daha içmeye gözüm kesmiyorNe olur git deme kalbimi kır daMeleyen gönlümü kaptırma kurdaSıratı gececek imanım vardaAşkından geçmeye gözüm kesmiyorCEMAL SAFİ------------------------------------------------Hıçkırık Olsun Resmime bakarak ağıtlar yakanBestemi yaptığın saz kırık olsunAşkımın ahıyla tutulsun yakanŞarkında nakarat hıçkırık olsunMahalle mahalle gölgemi araZalimin sonunu görsün AnkaraHaline şükretsin fakir fukaraŞarkında nakarat hıçkırık olsunO kadar ağla ki ey beni üzenYollarda kahk... Devamı

23 10 2008

HALK EDEBİYATI

Halk Edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. Dil., biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ İslamiyet'ten önceki edebiyatımızın İslam uygarlığı içindeki biçimidir. Bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz. Halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. Divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür. Şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır. Nazım birimi dörtlüktür. Ölçü, hece ölçüsüdür, En çok yedili, sekizli, on birli kalıplar kullanılmıştır. Şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir. Dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir. Halk edebiyatı gözleme dayalıdır. Benzetmeler somut kavramlardan yararlanılarak yapılır. Söyledikleri her şey gerçek yaşamdan alınmadır. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren halk şairleri, divan şairlerinden etkilenerek aruzun belirli kalıplarıyla şiirler yazmayı denemişlerdir. Hatta divan şiirinin mazmunlarını da kullanmışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasında halk şairlerinin, aydınlar ve divan şairlerince hor görülmelerinin, değersiz ve güçsüz sayılmalarının ... Devamı

23 10 2008

EDEBİYAT TERİMLERİ

Abstre: Bir kitabın özeti. Acaib-i Seb'a-i Alem: Dünyanın Yedi Harikası. Piramitler/ Mısır, Asma Bahçeler/ Babil, Artemis Tapınağı/ Efes, Zeus Heykeli/ Olimpus, Mozeleum/ Bodrum, Fener/ ıskenderiye, Helyos heykeli/ Rodos. Akrostiş: Mısra başlarının ilk harfleri yukarıdan aşağıya bir özel adı gösteren şiir. Alegori: Bir duyguyu, düşünceyi, kavramı ya da varlığı, başka bir varlık yardımıyla sembolize edip gösterme sanatı. Anagram: Harfdeş. Anakiklik: tersinden okununca gene aynı anlamı veren söz ya da cümle. Asonans: Yarım kafiye. Barok: Aşırı derecede süslü sanat tutumu. Biyografi: Bir insanın hayatını anlatan eser. Burlesk: Kaba, aşırı ve bayağı komiklik. Cinas: Yazılışı, söylenişi bir, anlamı ayrı olan iki sözcüğü birarada bulundurma sanatı. Darb-ı Mesel: Atasözü Didaktik: Amacı birşey öğretmek olan eser. Egzistansiyalizm: Varoluşçuluk. Ekspresyonizm: Dışavurumculuk. Empresyonizm: ızlenimcilik. Entimizm: ıçtencilik. Epigrafi: yazıtları inceleyen bilim. Epilog: Son deyiş. Epizod: Bir hikayede, şiirde asıl olaya karışan ikinci derecede önemli bir olay. Etimoloji: Kelimelerin hangi kökten geldiğini inceleyen bilim. Fars: Komedinin, sanat yönü yoksul, kaba bir türü. Fütürizm: Gelecekçilik. Galat-ı Meşhur: yaygın yanlış. Haile: Tragedya. Hamaset: Kahramanlık. Itnab: Gereksiz yere sözü uzatma. İcaz: Az sözle çok şey anlatabilmek. İntak: Hayvanları ya da cansız cisimleri konuşturma. İroni: Tersini söyleyerek alay etme. İstiare: ığretileme. Kinaye: Bir sözün hem gerçek, hem de mecazi anlamıyla kullanılması. Klasik: Eski Yunan ve Latin sanat ve edebiyatıyla ilgili. Lirizm: ınsan duygularının çok etkili ve coşkun olarak anlatılması. Martaval: Hıdırellez sabahı, mani küpünden, niyet edip mani çekerek,... Devamı

22 10 2008

TÜRK EDEBİYATI -100 TEMEL ESER

100 TEMEL ESER TÜRK EDEBİYATI 1 •  M. Kemal Atatürk -Nutuk 2 •  Kutadgu Bilig'den Seçmeler   3 •  Dede Korkut Hikâyeleri   4 •  Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler   5 •  Mevlana -Mesnevî'den Seçmeler 6 •  Nasreddin Hoca Fıkralarından seçmeler   7 •  Divan Şiirinden Seçmeler   8 •  Halk Şiirinden Seçmeler   9 •  Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler 10 •  Kerem ile Aslı   11 •  Samipaşazade Sezai -Sergüzeşt 12 •  Halit Ziya Uşaklıgil -Mai ve Siyah 13 •  Hüseyin Rahmi Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç 14 •  Ahmet Rasim -Şehir Mektupları 15 •  Ahmet Hikmet Müftüoğlu -Çağlayanlar 16 •  Ömer Seyfettin -Hikâyelerden Seçmeler 17 •  Mehmet Âkif Ersoy -Safahat 18 •  Ahmet Haşim -Bize Göre 19 •  Yahya Kemal Beyatlı -Eğil Dağlar 20 •  Yahya Kemal Beyatlı -Kendi Gök Kubbemiz 21 •  Abdulhak Şinasi Hisar -Boğaziçi Mehtapları 22 •  Ruşen Eşref Ünaydın -Diyorlar ki 23 •  Yakup Kadri Karaosmanoğlu -Kiralık Konak 24 •  Yakup Kadri Karaosmanoğlu -Yaban 25 •  Refik Halit Karay -Memleket Hikâyeleri 26 •  Refik Halit Karay -Gurbet Hikayeleri 27 •  Halide Edib Adıvar -Sinekli Bakkal 28 •  Halide Edib Adıvar -Mor Salkımlı Ev 29 •  Reşat Nuri Güntekin -Anadolu Notları 30 •  Reşat Nuri Güntekin -Çalıkuşu 31 •  Falih Rıfkı Atay -Çankaya 32 •  Falih Rıfkı Atay -Zeytindağı 33 •  Faruk Nafız Çamlıbel -Han Duvarları 34 •  Nazım Hikmet -Memleketimden İnsan Manzaraları 35 &bul... Devamı